top of page

寄付をいただきました。ご支援ありがとうございます。

as of 2023/12/31

$20000~

Sachiko Kuno

$10000~

Ryuji Ueno Foundation

$2000~

Keiko Honda

$1000~

Kyoko Matsuda

Keiko Kitazawa

$500~

Hitoshi Yamazawa

$250~

Doug Palmer

Yuri Maeda

Shukuro manabe

bottom of page